Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til malerbutikken.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. malerbutikken.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På malerbutikken.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til malerbutikken.dk via ph@malerbutikken.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på malerbutikken.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra malerbutikken.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til malerbutikken.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og malerbutikken.dk er først indgået, når malerbutikken.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse, via betalingsgatewayen www.quickpay.dk. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra malerbutikken.dk. Alternativt kan du betale via vores bankforbindelse Sydbank på konto 7810 2063845.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Fakturaen/kassebon skal fremvises til malerbutikken.dk i forbindelse med reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til malerbutikken.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
malerbutikken.dk indeholder links til eksterne websites. Disse websites er uden for malerbutikken.dk´s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og malerbutikken.dk Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for malerbutikken.dk´s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. malerbutikken.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden malerbutikken.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler malerbutikken.dk det modtagne beløb. Dette gælder dog ikke for specialtonede malinger. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
malerbutikken.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af malerbutikken.dk kan resultere i politianmeldelse.

Leveringsbetingelser og fortrydelsesret

Levering:
Bestilles varen inden kl. 09.00 afsendes den samme dag. (Deres ordre pakkes og afsendes samme dag som bestillingen er modtaget.)

Danmark.
Alle ordrer sendes med: Danske Fragtmænd. Ved bestillinger på mere end kr. 2999,- er forsendelsen gratis. Ved mindre beløb beregnes fragten efter vægt. Fragt prisen fremgår ved bestilling og på ordrebekræftelsen.

Forsinkelser og andet:
I tilfælde af forsinket levering, bedes du kontakte os og vi vil gøre vores bedste for rette op på fejlen.

I tilfælde af udgåede varer vil Køber straks blive underrettet herom.

I tilfælde af at de bestilte varer er udgået, ikke kan leveres, ikke kan leveres til den oplyste pris eller lignende bekræfter (accepterer) vi ikke bestillingen. Vi underretter derimod straks Køber om årsagen til at bestillingen ikke bekræftes (accepteres).

Fortrydelsesret:
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Ved fortrydelse beregnes fragt under alle omstændigheder.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Reklamation:
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til os inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Privatlivspolitik:
Klik her.