FRISTER FOR TILBUD / OVERSLAG
Fremsendte tilbud og overslag er gældende i 30 dage fra afsendelse, herefter forbeholder vi os retten til at revidere priserne i henhold til eventuelle stigende materialepriser og lønsatser. Ved fremsendelse af et nyt tilbud eller overslag er denne igen gældende i en periode på 30 dage.  

 

UDFØRELSE
Såfremt arbejdet ønskes udført, giv os gerne besked i så god tid så muligt, så vi kan få opgaven lagt i kø.
Vi vil naturligvis bestræbe os på at overholde alle aftaler. Vi er dog hverken herrer over vejret, tørretider eller sygdom. Håndværkere er desværre ikke en hyldevare, så vi beder om forståelse, hvis ikke vi kan finde en afløser pga. sygdom.

 

MALINGENS DÆKKEEVNE
Alle vores malinger har en god dækkeevne og vi vil afhængigt af underlaget, oftest kunne nøjes med at påføre et enkelt eller to lag maling. Men ved anvendelse af visse farvetyper, er dækkeevnen generelt nedsatdette gør sig gældende for orange, lilla, rød, gul samt alle farver derimellem. Derfor kan vi ved brug af ovenstående farver ikke garanterer at malingen er dækkende som normalt, og der vil oftest skulle anvendes endnu flere lag for at opnå et tilfredsstillende resultat.

 

SPECIALPRODUKTER
Der findes et bredt udvalg af specialprodukter i dag, så spørg os endelig hvis du vil høre mere om:

– Allergivenlige produkter.
– Bakteriehæmmende produkter.
– Effektmalinger og -spartel. 

 

NYBYG, RENOVERING & OMBYGNING
Der vil oftest være noget bevægelse og udtørring i de forskellige bygningsdele. Dette kan udvikle sig til revner i akrylfugerne. Disse udbedrer vi uden beregning, typisk ca. 1 år efter arbejdet er blevet udført. 

Kontakt os for nærmere aftale, hvis dette bliver aktuelt. 

 

UDVENDIGT ARBEJDE
Sommeren er vores højsæson og vi ønsker naturligvis at levere et stykke kvalitetsarbejde for alle, uanset opgavens størrelse og type. Derfor kan der forekomme længere ventetider end normalt på udførsel af arbejde i sommerhalvåret.
Udvendigt malerarbejde vil altid blive udført ved førstkommende lejlighed og i samme rækkefølge som opgaverne kommer ind.
Vi prioriterer at afslutte igangværende indendørs opgaver, før vi påbegynder det udvendige arbejde. Vi beder derfor om forståelse, hvis ikke vi er i gang, selvom vejret er til det.  Men bare rolig – vi glemmer dig ikke! 🙂 

 

RUSTGENNEMSLAG PÅ UDVENDIGT TRÆVÆRK FRA BL.A. SØM & SKRUER
Ved en malerbehandling af eksempelvis sternbrædder, vil vi naturligvis altid grunde og forsegle bedst muligt. Når først rustgennemslaget er sket, er det dog ofte begrænset hvor langtidsholdbar effekten af de isolerende malinger er, og man vil særligt i kystnære områder opleve at rustgennemslagene kommer igen relativt hurtigt. 

 

RUSTIKBRÆDDER
Vores erfaring er at de fleste ældre rustikbrædder, som oftest ikke har problemer med gennemslag efter overmaling med spærrende malinger, medmindre der opleves meget store udsving i luftfugtighed. F.eks. i små badeværelser.
Ved nyere rustikbrædder som males hvide, oplever man oftere gennemslag.
Der ydes ingen garanti for gennemslag af knaster uanset træets alder. 

 

OVERSLAG
Et overslag er et estimat – ikke en fast pris. Det endelige beløb kan sagtens være lavere, men selvfølgelig også højere.
Ved en fast tilbudspris derimod skal beregneren gardere sig med uforudsete udfordringer og prisen vil derfor oftest være højere end overslagsprisen.
Ganske ofte sker det at der ændres i planerne eller man løber ind i uforudsete udfordringer undervejs, hvilket alligevel medfører ekstraregninger. Derfor udføres arbejdet altid billigst på timeløn, under forudsætning af at pladsen er ryddet og klar så håndværkerne undgår at “gå oveni hinanden”.  

 

BETALING
Betalingen opkræves ved arbejdets afslutning, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Hvis projektet strækker sig over mere end 30 arbejdsdage fra påbegyndelse, påberåber vi os retten til at fremsende aconto regning for det udførte arbejde til og med 30. arbejdsdag.  

 

BETALINGSREGULERING
Udover den faste pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra staten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §§ 9 og 9. (AB 92, § 22, stk. 6) 

 

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over arbejdes udførsel eller andre forhold ifm. dit projekt, skal du rette henvendelse til Malerfirmaet Petersen & Hundebøl på Tlf. +45 75125536.
Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

 

DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Personoplysninger registreres hos Malerfirmaet Petersen & Hundebøl og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål at kunne levere en service til dig. 

Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger: Administration, bogholderi samt udførende medarbejder.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
Der registreres ingen personfølsomme oplysninger. 

.